Առանց կարգի

«Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ» ուսումնական ձեռնարկը

Սիրով Ձեզ ենք ներկայացնում «Բիզնես և կրթություն-գործընկերություն» (ԲԿԳ) Հիմնադրամի աջակցությամբ գերմանական «Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում (ՄԿՈՒ)-համագործակցություն Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակում տպագրված «Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա ճնշմամբ» ուսումնական ձեռնարկի երկրորդ մասը։
Գիրքը մշակվել է Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական պետական ուսումնարան ՊՈԱԿ-ի դասախոս Ֆ․Մսրյանի կողմից:

Մետղաների Մեղանիկանան Մշակում Հաստոցների և գծերի վրա