Նորություններ

Հմուտ աշխատուժի պահանջարկի վերլուծություն և նրա կիրառումը ՄԿՈՒ ոլորտի պլանավորման համար

ԱՄԿ «Մեծ քսանյակի ուսուցման ռազմավարության կիրառում» ծրագրի օժանդակությամբ մշակվել է «Հմուտ աշխատուժի  պահանջարկի վերլուծություն և նրա կիրառումը ՄԿՈՒ ոլորտի պլանավորման համար» զեկույցը, ինչպես նաև հմուտ աշխատուժի կարճաժամկետ պահանջարկի վելուծության մեթոդաբանությունը, որոնք հիմք են հանդիսանալու հետագա քննարկումներ ծավալելու համար։

Վերլուծության մեթոդաբանություն

Զեկույց/անգլերեն

Զեկույց/ռուսերեն