ՀՀ Նախագահ
www.president.am
ՀՀ Ազգային ժողով
www.parliament.am
ՀՀ Սահմանադրական Դատարան
www.concourt.am

Նախարարություններ

ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
www.mss.am
ՀՀ Առողջապահության նախարարություն
www.moh.am
ՀՀ Արդարադատության նախարարություն
www.justice.am
ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն
www.armeniaforeignministry.com
ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն
www.mnp.am
ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարություն
www.minagro.am
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
www.mineconomy.am
ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
www.minenergy.am
ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն
www.edu.am
ՀՀ Մշակույթի նախարարություն
www.mincult.am
ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
www.mil.am
ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
www.minsportyouth.am
ՀՀ Սփյուռքի նախարարություն
www.mindiaspora.am
ՀՀ Տարածքային կառավարման նախարարություն
www.mta.gov.am
ՀՀ Տրանսպորտի և կապի նախարարություն
www.mtc.am
ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն
www.mud.am
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
www.minfin.am

Այլ հղումներ

Հայաստանի տարածքային կառավարման համակարգ
www.region.am
Հայաստանի զարգացման ուղեցույց
www.gateway.am
Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր
www.prsp.am
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհուրդ
www.itdsc.am
ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան
www.ombuds.am
ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն
www.armstat.am