Նորություններ

Հաստատվել է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եվ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատություններում օգտագործվող ուսումնական ձեռնարկների եվ այլ ուսումնական նյութերի ընտրության ու փորձաքննության կարգը

2017 թվականի փետրվարի 3-ին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարը հաստատել է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատություններում օգտագործվող ուսումնական ձեռնարկների և այլ ուսումնական նյութերի ընտրության ու փորձաքննության կարգը:

Մանրամասները տես՝ Հրամաններ բաժնում.