Նորություններ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումների ազգային շրջանակում կատարվել են փոփոխություններ

2016 թվականի հուլիսի 7-ին փոփոխություններ են կատարվել «Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումների ազգային շրջանակում»: Մանրամասները տես՝ Որոշումներ բաժնում