Նորություններ

Կարճաժամկետ դասընթաց «Դիզայն (սեղանի)»

Զբաղվածության պետական գործակալության պատվերով` Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջում աշխատանք փնտրող 10 շահառուների համար կազմակերպվել էր մասնագիտական ուսուցման երկամսյա դասընթաց՝ «Դիզայն(սեղանի)» մասնագիտությամբ:

ՈՒսուցման ընթացքում դասընթացի մասնակիցները ձեռք բերեցին սեղանի սպասքադրման, ֆուրշետների, տոնական սեղանների ձևավորման կարողություններ:
Մասնակիցների ստացած գործնական հմտությունները պահանջարկ ունեն արդի աշխատաշուկայում:

Դասընթացն ավարտած երկու ունկնդիրներ ստացած մասնագիտական գիտելիքների շնորհիվ արդեն գտել են աշխատանքը: