Նորություններ

Էքսկուրսիա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ

Մասնավոր հատված — քոլեջ համագործակցության շրջանակներում Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջի «Բաց լեռնային աշխատանքներ» մասնագիտության ուսանողների համար կազմակերպվեց դաս-էքսկուրսիա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ։

Կոմբինատի անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ ուսանողները ծանոթացան բացահանքի և հանքաստիճանի տարրերին, բացվող փորվածքներին, բացման և հանքավայրի մշակման եղանակներին, ականատես եղան հորատման, պայթեցման, պահեստավորման, բարձման, տեղափոխման և վերանորոգման աշխատանքներին, օժանդակ գործընթացներին։

Դաս-էքսկուրսիան «Ուսուցումը աշխատավայրում» ձևաչափով մասնագիտական կրթության իրականացման լավագույն սկիզբն է։