3112 «Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում» «Ֆերմեր*»

Farmer

Modular program

Qualification description