2401 «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)» «Տեխնիկ*»

техник

Модульная программа

Описание квалификации