2401 «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)» «Տեխնիկ*»

Technician

Modular program

Qualification description