0714.17.4 «Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում» 0714.17.02.4 «Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցների»

Էլեկտրամոնտաժող՝ էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների գծային կառույցների

Մոդուլային ծրագիր

Որակավորման նկարագիր