0714.11.4 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной аппаратуры» 0714.11.01.4 «Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радио- и телеаппаратуры»

Ռադիոմեխանիկ՝ ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումների նորոգման և սպասարկման

Модульная программа

Описание квалификации