9-84.25.03 «Охрана окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов» 9-84.25.03.01-4 «Техник-эколог по охране окружающей среды и эффективному использованию природных ресурсов»

Տեխնիկ-էկոլոգ՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և բնական պաշարների արդյունավետ օգտագործման Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Более