0923.02.5 «Սոցիալական աշխատանք» 0923.02.01.5 «Սոցիալական սպասարկող»

Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր Սոցիալական սպասարկող

Ավելին

0411.01.5 Հաշվապահական հաշվառու 0411.01.01.5 Հաշվապահ

Հաշվապահ Մոդուլային ծրագիր Որակավորման նկարագիր

Ավելին

2022թ. հաստատված վերանայված միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր:

2011-2013թթ. վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ 2014-2015թթ. վերանայված նախնական ...

Ավելին