2017 թվականին հաստատված վերանայված նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

1041.03.4 «Գյուղատնտեսական աշխատանքների տեխնիկական ապահովում» 1041.03.01.4 «Փականագործ՝ գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների նորոգման»
0821.02.4 «Պարտեզապուրակային գործ» 0821.02.01.4 «Այգեպան»
0811.01.4 «Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում» 0811.01.01.4 «Ֆերմեր՝ գյուղատնտեսական արտադրության»
0721.07.4 «Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա » 0721.07.08.4 «Պանրագործ»
0721.07.4 «Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա» 0721.07.06.4 «Կաթի և կաթնամթերքի արտադրության ապարատավար-օպերատոր»
0721.03.4 «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» 0721.03.01.4 «Գինեգործ»

Միջին մասնագիտական կրթություն

0831.01.5 «Ձկնաբանություն և ձկնաբուծություն» 0831.01.01.5 «Ձկնաբույծ»
0811.09.5 «Մեղվաբուծություն» 0811.09.01.5 «Մեղվաբույծ»
0811.08.5 «Անասնաբուծություն » 0811.08.01.5 «Անասնաբույծ»
0811.07.5 «Անասնաբուժություն» 0811.07.01.5 «Կրտսեր անասնաբույժ»
0811.06.5 «Պաշտպանված գրունտի կենսատեխնոլոգիա» 0811.06.01.5 «Տեխնիկ-ագրոնոմ»
0811.05.5 «Հողաշինարարություն» 0811.05.01.5 «Տեխնիկ-հողաշինարար»
0811.04.5 «Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանություն» 0811.04.01.5 «Տեխնիկ՝ հողաբարելավման, հողային և ջրային պաշարների պահպանման»
0811.03.5 «Ջերմատնային տնտեսություն» 0811.03.01.5 «Տեխնիկ-ագրոնոմ»
0811.02.5 «Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտեսության կազմակերպում» 0811.02.01.5 «Ֆերմեր»