2008-2012 թթ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2013-2015 թթ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումանական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2016 թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2017 թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2018  թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2019 թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2020 թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2021 թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2022 թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր

2023 թ. մշակված պետական կրթական չափորոշիչներ, ուսումնական պլաններ և մոդուլային ծրագրեր