Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0721.01.4 Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա 0721.01.01.4 Հացթուխ
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.06.4 Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիա 0721.06.01.4 Մշակող՝ ձկնամթերքի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.07.4 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա 0721.07.05.4 Օպերատոր՝ պաղպաղակի արտադրության հոսքային գծի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.08.4 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա 0721.08.02.4 Պատրաստող՝ բիսկվիտների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.08.4 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա 0721.08.03.4 Պատրաստող՝վաֆլիների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.08.04.4 Պատրաստող՝ դրաժեների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.08.05.4 Պատրաստող՝ կարամելի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.08.06.4 Պատրաստող՝ կոնֆետների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.08.07.4 Պատրաստող՝ մարմելադային մթերքների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.09.4 Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիա 0721.09.01.4 Օպերատոր՝ մայոնեզի պատրաստման կայանքի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.09.03.4 Օպերատոր՝ մարգարինի արտադրության հոսքային գծի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0732.07.4 Ճանապարհա-շինարարական և բարեկարգման աշխատանքների տեխնիկական ապահովում 0732.07.04.4 Օպերատոր՝ տրակտորի
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0811.02.4 Անասնապահական մթերքների արտադրություն 0811.02.01.4 Օպերատոր՝ անասնապահական համալիրների
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0811.05.4 Բուսաբուծություն 0811.05.01.4 Բանջարաբույծ
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0821.01.4 Անտառային տնտեսություն 0821.01.01.4 Անտառապահ
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0821.01.02.4 Անտառաբույժ
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր

Մասնա-գիտության դասիչ Մասնագիտության անվանում Որակավորման դասիչ Որակավորման անվանում/Մոդուլային ծրագիր
0721.01.5 Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա 0721.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ շաքարային քաղցրավենիքի արտադրության
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.04.5 Ճարպերի և ճարպափոխարինիչների տեխնոլոգիա 0721.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ ճարպերի և ճարպափոխարինիչների արտադրության
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.07.5 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա 0721.07.01.5 Տեխնոլոգ՝ ձկան և ձկնամթերքի արտադրության
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0811.10.5 Շնաբանություն (կինոլոգիա) 0811.10.01.5 Շնաբան
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0812.01.5 Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա 0812.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ հացահատիկի պահպանման և վերամշակման
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0812.02.5 Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում 0812.02.01.5 Տեխնիկ՝ բուսաբուծական արտադրանքի պահպանման և վերամշակման
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0812.03.5 Վայրի բույսերի վերարտադրություն, հավաքում և մթերում 0812.03.01.5 Բուսաբույծ-տեխնիկ՝ վայրի բույսերի վերարտադրության, հավաքման և մթերման
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0821.01.5 Անտառային և անտառպուրակային տնտեսություն 0821.01.01.5 Տեխնիկ՝ անտառային և անտառպուրակային տնտեսության
Մոդուլային ծրագիր
Որակավորման նկարագիր
0721.11.5 Ծխախոտի աճեցման և վերամշակման տեխնոլոգիա 0721.11.01.5 Տեխնոլոգ՝ ծխախոտի աճեցման և վերամշակման