NEWS

Teacher's day in college

Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջում տոնական տրամադրություն էր տիրում: Քոլեջի ուսանողները՝ ի դեմս ուսանողական խորհրդի, կազմակերպել էին Ուսուցչի օրվան նվիրված ցերեկույթ, որի ժամանակ շնորհակալական, երախտիքի և մեծարման խոսքեր հղեցին քոլեջի դասախոսական անձնակազմին:

Իսկ ցերեկույթի ավարտին ուսանողները բոլոր դասախոսներին նվիրեցին ծաղիկներ: