Новости

Проект решения по повестке дня заседания правительства РА

29 декабря в повестку дня заседания Правительства Республики Армения был включен следующий вопрос, касающийся сферы образования.

«Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 6-ի N 1718-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին:

ՀՀ կառավարության նախագիծը.