Новости

Программы, реализуемые Ереванским областным государственным колледжем №1

Ереванский областной государственный колледж №1 реализует две программы с региональным центром занятости населения «Арабкир».

«Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրման» և «Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման» ծրագրերի շրջանակներում հայոց լեզվի և գրականության, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման մասնագետները աշխատանքային պրակտիկա են անցնում և աշխատում են քոլջում: